EU/ UK PRIVACYBELEID VOOR nl.boats.com


Uw privacy is belangrijk voor ons. Om uw privacy beter te beschermen, hebben Boats Group P.O. Box 2576, Norfolk, VA 23501, USA en/of onze dochterondernemingen en/of filialen, inclusief Yachtworld International Limited en boats.com Europe Limited (gezamenlijk: Boats Group, onsonze, wij of we) dit privacybeleid, dat onze informatieverwerking en de keuzen toelicht die bezoekers van onze websites en gebruikers van onze diensten in het Verenigd Koninkrijk en de EU kunnen maken wat betreft de manier waarop uw informatie en persoonlijke gegevens worden verzameld, bewaard, geopenbaard en gebruikt op deze website, andere websites die door ons worden beheerd waar dit beleid op staat, inclusief yachtworld.com en uk.boats.com, of anderszins toegankelijk is voor u (bijvoorbeeld via links op de website) en/of via andere softwaretoepassingen die wij hebben gecreëerd en beschikbaar hebben gemaakt voor gebruik op uw mobiele appara(a)t(en) (dergelijke websites en toepassingen worden gezamenlijk de diensten genoemd). (Op sommige diensten kan ook een afzonderlijk of aanvullend privacybeleid van toepassing zijn.) Yachtworld International Limited, East Wing, Cams Hall, Cams Hill, Fareham, Hampshire PO16 8AB, UK is de verantwoordelijke voor de verwerking als bedoeld in de Data Protection Act 1998 (gegevensbeschermingswet) van het Verenigd Koninkrijk en Richtlijn 95/46/EG voor bezoekers en gebruikers die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Zie onze Algemene Voorwaarden voor extra informatie die van toepassing is op uw gebruik van onze diensten. Door persoonlijk herleidbare informatie en persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, verklaart u zich ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaren zoals beschreven in dit privacybeleid.

De informatie die wij verzamelen


U hoeft ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Maar door onze diensten te gebruiken, kunt u producten zoeken, kopen of erop bieden, meedoen aan promoties, sweepstakes of andere wedstrijden, deelnemen aan een survey, een enquête of andere 'informatieverzoeken' invullen of zich anderszins inschrijven voor een van onze diensten zoals onze online nieuwsbrief, deelnemen aan een van onze online forums/communities, een mening geven of communiceren met onze klantendienst. Om gebruik te maken van, deel te nemen aan of anderszins toegang te krijgen tot dergelijke producten, diensten of andere aanbiedingen kan u worden gevraagd om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, waarmee we u, op zichzelf staand of in combinatie met andere informatie, kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren, creditcardgegevens, financiële gegevens of informatie over een support- of dienstenkwestie.

Daarnaast kunt u ons de volgende informatie, of delen ervan, verstrekken als u onze softwaretoepassingen (elke afzonderlijk een toepassing genoemd) downloadt, zich ervoor registreert en/of ze gebruikt: (a) uw naam, e-mailadres, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratiegegevens zoals, bij wijze van voorbeeld en dus niet beperkt tot, uw voertuigidentificatienummer; (b) transactiegerelateerde gegevens, zoals wanneer u aankopen doet of reageert op biedingen via de toepassing; (c) informatie die u ons vertrekt als u contact met ons opneemt voor hulp; (d) creditcardgegevens voor het aankopen en gebruiken van de toepassing, indien van toepassing, en eventuele producten of diensten van derden die beschikbaar worden gesteld via de toepassing; en (e) gegevens die u invoert in ons systeem als u de toepassing gebruikt, zoals contactgegevens. Behalve op bovengenoemde wijze kunnen we de gegevens die u ons verstrekt in verband met de toepassing ook gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u belangrijke informatie, informatieverzoeken en marketingacties te sturen. Daarnaast kan de toepassing bepaalde gegevens automatisch verzamelen, zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt en informatie over de manier waarop u de toepassing gebruikt. De toepassing kan ook precieze gegevens verzamelen over de locatie van uw apparaat door middel van de GPS-technologie op uw apparaat. We kunnen uw locatiegegevens gebruiken om de gevraagde locatiediensten te bieden en om bepaalde producten en diensten aan uw te promoten. U kunt uw toestemming voor toegang tot uw locatiegegevens te allen tijde intrekken door uw locatievoorkeuren in de toepassing, indien van toepassing, of via de instellingen van uw mobiele apparaat, aan te passen. Om uw naam te verwijderen uit een e-mailaanbiedingslijst klikt u op de link 'unsubscribe' (uitschrijven) in een van de marketinge-mails die u ontvangt of neemt u contact op met onze klantenservice via ecs@boats.com.

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om die gegevens te gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor deze is verstrekt en voor alle andere in dit privacybeleid beschreven doeleinden, die in detail hieronder zijn beschreven onder 'Hoe we de gegevens gebruiken', en gelijksoortige doeleinden en voor de doeleinden waartoe we wettelijk gerechtigd zijn. Gebruikers die geen persoonlijke gegevens online willen verstrekken, kunnen ervoor kiezen om dergelijke gegevens niet te verstrekken en in sommige (maar niet alle) gevallen kunnen gebruikers via een medewerker van de salesafdeling of de klantenservice gebruikmaken van onze diensten of andere aanbiedingen zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. BOVENDIEN, ALS U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ONS VERSTREKT, KUNT U INDIEN GEWENST VOORKOMEN DAT WIJ UW GEGEVENS DELEN MET BEPAALDE DERDEN, ZOALS HIERONDER BESCHREVEN ONDER 'Uw opties met betrekking tot persoonlijke gegevens'.

We kunnen ook bepaalde niet-persoonlijke gegevens die we ontvangen als u gebruikmaakt van onze diensten, verzamelen, opslaan en gebruiken, en we kunnen gegevens en informatie die wordt verstrekt door of verzameld van meerdere gebruikers (mogelijk inclusief uzelf) aggregeren op een manier die niet persoonlijk herleidbaar is naar een individuele gebruiker. Alle niet-persoonlijke gegevens die wij via onze diensten verzamelen en alle geaggregeerde/samengestelde data die we creëren, zijn het exclusieve eigendom van Boats Group. Niets in dit privacybeleid beperkt onze rechten om dergelijke niet-persoonlijke of geaggregeerde informatie te gebruiken op welke manier dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, het monitoren van verkeerspatronen van gebruikers, het analyseren en kwantificeren van gebruikersvoorkeuren om het ontwerp en de inhoud van onze diensten te verbeteren en uw gebruikservaring te personaliseren) of verbiedt ons om niet-persoonlijke of geaggregeerde informatie te delen met derden.

Hoe we de gegevens gebruiken


Gegevens over onze klanten zijn een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Persoonlijke gegevens die we via onze diensten verzamelen, delen we alleen met externe derden op de hieronder beschreven wijze. Zie Uw opties met betrekking tot persoonlijke gegevens hieronder voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld door ons.)

 • Dienstenleveranciers; externe derden: Van tijd tot tijd bieden wij producten, diensten of aanbiedingen via onze diensten in samenwerking met externe derden. We kunnen persoonlijke gegevens die u in verband met dergelijke producten, diensten of aanbiedingen verstrekt, delen met de externe derde(n) die bij de betreffende producten, diensten of aanbiedingen betrokken is/zijn. Als u bijvoorbeeld interesse toont in producten, diensten, promoties, wedstrijden of sweepstakes die wij bieden (door bijvoorbeeld een verzoek tot (informatie over) dergelijke diensten of een inschrijfformulier voor een promotie in te dienen), zullen wij uw verzoek of uiting van interesse delen met de partijen waarmee we samenwerken om deze producten, diensten, promoties, wedstrijden en sweepstakes te bieden en, indien van toepassing, met hun partners en derden of marketingbedrijven (gezamenlijk: leveranciers). Door deel te nemen of anderszins interesse te tonen in dergelijke producten, diensten of aanbiedingen die worden aangeboden in samenwerking met een leverancier, geeft u ons expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens door te geven aan die leveranciers. Leveranciers waarmee we uw persoonlijke gegevens delen, kunnen uw gegevens behouden of gebruiken ongeacht of uw gebruikmaakt van hun diensten. De praktijken van dergelijke leveranciers op het gebied van privacy en het delen van gegevens kunnen afwijken van de in dit privacybeleid beschreven praktijken. Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens delen met externe derden als u ons specifiek vraagt hun uw gegevens te sturen. Als u er de voorkeur aan geeft dat een dergelijke leverancier of andere derde waarmee we uw persoonlijke gegevens delen, na uw originele deelneming of uiting van interesse geen contact met u opneemt, kunt u zich uitschrijven (unsubscribe) door de instructies te volgen die in elke e-mail van een dergelijke derde staan.
  Daarnaast kunt u voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met leveranciers en andere derden door de instructies te volgen op ons E-mailuitschrijvingsformulier, zoals hieronder beschreven onder Uw opties met betrekking tot persoonlijke gegevens.

 • Dienstverlenende derden: Wij schakelen andere bedrijven en individuen in om functies namens ons te vervullen. Voorbeelden hiervan zijn orders uitvoeren, pakketten leveren, post en e-mail verzenden,
  overbodige informatie verwijderen van klantlijsten, data analyseren, marketingassistentie bieden, zoekresultaten en links aanbieden (inclusief betaalde diensten op dit gebied), creditcardbetalingen verwerken en klantenservice leveren. Bij het invullen van functies namens ons kunnen we persoonlijke gegevens met dergelijke ondernemingen en individuen delen als dat nodig is om hun functie te vervullen, maar we laten dergelijke entiteiten en individuen persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 • Promoties van derden: We sturen graag aanbiedingen aan geselecteerde groepen klanten namens externe derden die hun producten of diensten aan u willen promoten, en als onderdeel van deze promotionele aanbiedingen zouden wij bepaalde persoonlijke gegevens aan dergelijke externe derden moeten verkopen of openbaren. Als u wilt dat een dergelijke derde contact met u opneemt kunt u het relevante hokje op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen aanvinken of de instructies voor uitschrijven (unsubscribe) volgen die in elke e-mail staan die u ontvangt van de betreffende derde als u op een later tijdstip van gedachten verandert. Daarnaast kunt u toestemming verlenen voor het delen van uw persoonlijke gegevens met dergelijke derden door de instructies te volgen die in elke mededeling van ons met betrekking hiertoe te vinden zijnf.

 • In-house promoties: We kunnen informatie die wij ontvangen via onze diensten soms combineren met externe databases om onze producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, beter te promoten. Als u zich hebt ingeschreven om onze e-mails te ontvangen maar geen marketinginformatie over onze diensten wenst te ontvangen, vinkt u het betreffende hokje aan op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen, volgt u de instructies om uit te schrijven (unsubscribe) die worden vermeld in elke marketinge-mail die u ontvangt in verband met onze diensten, of neemt u contact op met onze klantenservice via ecs@boats.com door de instructies te volgen op ons E-mailuitschrijvingsformulier, zoals hieronder omschreven onder Uitschrijfverzoeken.

 • Bedrijfsovernames: Omdat onze activiteiten zich voortdurend ontwikkelen, is het mogelijk dat we in de toekomst een of meer bedrijven, dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen verkopen. Bij dergelijke transacties zijn persoonlijke gegevens over het algemeen een van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen. In dat geval kan dit privacybeleid worden aangepast zoals hieronder beschreven of kan de verzameling, het onderhoud, de openbaring en het gebruik van uw persoonlijke gegevens onder het beheer van een ander privacybeleid gaan vallen.

 • Bescherming van onze diensten en anderen: We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens vrij te geven aan externe derden wanneer wij van mening zijn dat de vrijgave ervan nodig is om aan wetgeving te voldoen, om onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten te volgen of toe te passen, of de rechten, het eigendom of de veiligheid van Boats Group, onze gebruikers en anderen te beschermen. Hiertoe behoort onder meer het uitwisselen van informatie met andere externe derden met betrekking tot fraudebescherming en kredietrisicovermindering en met politie, overheidsinstanties of toezichthouders.

 • Met uw toestemming: In alle andere gevallen dan hierboven omschreven ontvangt u er bericht van en hebt u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken wanneer persoonlijke gegevens over u mogelijk worden gedeeld met externe derden.

 • Gebruikersinschrijvingen: Als u deelneemt aan een online forum/community, chatsessies en/of blogs, of anderszins berichten plaatst in een gebruikercommentaarveld dat zichtbaar is voor andere gebruikers van onze diensten, zal de informatie die u verzendt of invoert zichtbaar zijn voor anderen die onze diensten gebruiken en zal deze mogelijk ook door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die u invoert in een dergelijk gebruikercommentaarveld. Let erop dat u niet meer persoonlijke gegevens verstrekt in deze media dan u wilt openbaren in het publieke domein.


Uw opties met betrekking tot persoonlijke gegevens


Behalve wanneer wij van mening zijn dat het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is of gepast is (a) om externe dienstverleners in staat te stellen functies namens ons te vervullen (b) om te voldoen aan wetgeving, onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten te volgen of toe te passen, of de rechten, het eigendom of de veiligheid van Boats Group, onze gebruikers of anderen te beschermen, kunt u ervoor kiezen uw gegevens niet door ons te laten delen met externe derden door het relevante hokje aan te vinken op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen of contact op te nemen met onze klantenservice via ecs@boats.com als u van gedachten verandert op een later tijdstip.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan


De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is, dat voor ons werkt of voor onze externe partijen. Dergelijk personeel kan, onder anderen, betrokken zijn bij het bieden van ondersteunende diensten of gezamenlijk aangeboden producten of diensten, het verzenden van e-mails of andere communicatie namens ons of het leveren van promotionele of marketingtechnische ondersteuning. Door uw persoonlijke gegevens te verzenden, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Online adverteren door derden


Wij maken gebruik van externe reclamebedrijven om u advertenties aan te bieden als u gebruikmaakt van onze diensten. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw gebruik van onze diensten en andere websites en diensten, om u advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op uw interesse in onze diensten en andere interactieve media en/of om uw reactie op elke advertentie te registreren. Voor meer informatie hierover, of om aan te geven dat u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt door deze bedrijven, bezoekt u het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Deze website gebruikt Google® AdWords


Deze website gebruikt de remarketingdienst van Google AdWords om te adverteren op websites van derden (inclusief Google) aan vorige bezoekers van onze site. Dit kan betekenen dat we adverteren aan vorige bezoekers die geen taak op onze site hebben voltooid, bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier om informatie op te vragen. Dit kan voorkomen in de vorm van een advertentie op de pagina met zoekresultaten van Google, of een site in het Google Display Network. Externe verkopers, inclusief Google, gebruiken cookies om advertenties te bieden op basis van iemands bezoek aan een website in het verleden. Natuurlijk worden de verzamelde gegevens gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid en dat van Google.

U kunt uw voorkeuren voor hoe Google adverteert, instellen in de Advertentie-instellingen van Google,
en als u deze functie wilt uitschakelen, kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde
advertenties op Google
.

Cookies en webbakens


Om uw ervaringen met onze diensten te verbeteren, maken veel van onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die wij in de browser van uw computer of mobiele apparaat plaatsen om uw voorkeuren op te slaan. Cookies alleen bieden ons geen informatie over uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens tenzij u ervoor kiest om deze informatie aan ons te verstrekken door, bijvoorbeeld, zich in te schrijven bij een of meer van onze websites. Als u er echter voor kiest om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, kan deze informatie worden gelinkt met de gegevens die in de cookie worden opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze websites te begrijpen en om de inhoud en aanbiedingen van onze diensten te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw ervaring op een of meer van onze websites te personaliseren (bijvoorbeeld om uw naam te herkennen als u terugkeert op onze websites), uw wachtwoord op te slaan in wachtwoordbeschermde secties en u in staat te stellen om winkelwagens te gebruiken op onze websites. We kunnen cookies ook gebruiken om u producten, programma's of diensten aan te bieden. Alle details over de cookies die wij gebruiken, kunnen worden gevonden op http://nl.boats.com/cookies/.

U kunt weigeren om cookies te accepteren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het gebruik van cookies kunt afwijzen. Als u echter gebruikmaakt van deze instelling kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde onderdelen van onze website. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies gebruiken zodra u inlogt op onze site. De voortzetting van uw gebruik van onze website wordt beschouwd als uw toestemming voor het gebruik van dergelijke cookies.

Webbakens of clear .gifs zijn kleine stukjes code die op een website worden geplaatst om gedrag te observeren en gegevens te verzamelen over hoe bezoekers een website bekijken. Webbakens of soortgelijke technologie kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het aantal gebruikers te tellen dat een website bezoekt, of om een cookie te plaatsen in de browser van een bezoeker die die pagina bekijkt. We kunnen webbakens of soortgelijke technologie van tijd tot tijd in onze diensten gebruiken voor deze en andere doeleinden. Volledige details over de cookies die wij gebruiken, kunnen worden gevonden op http://nl.boats.com/cookies/.

Verzamelen van gegevens door externe sites, diensten, ad-servers en sponsors


Onze diensten kunnen links naar andere websites of diensten bevatten, waarvan de gegevensverwerking mogelijk afwijkt van de onze. Als u bijvoorbeeld een of meer van onze websites gebruikt, kunt u worden doorverwezen naar een externe website via een venster dat wordt geopend in (of naast) onze website. Sommige van onze diensten kunnen gebruikers in staat stellen om te schakelen met externe websites of diensten, zoals Facebook en Twitter. U blijft ingelogd bij deze externe websites of diensten totdat u actief uitlogt. Door de koppeling met dergelijke externe websites of diensten staat u toe dat onze diensten toegang krijgen tot uw gegevens die beschikbaar zijn of worden via dergelijke externe websites of diensten, en stemt u in met de geldende algemene voorwaarden van de betreffende externe partij. Zodra u inlogt bij een dergelijke externe website of dienst, wordt de inhoud die u daar invoert mogelijk ook ingevoerd in onze diensten. Ons privacybeleid en onze procedures stemmen mogelijk niet overeen met het beleid en de procedures van dergelijke externe websites of diensten en als u dergelijke websites of diensten bezoekt, is ons privacybeleid niet van toepassing op persoonlijke gegevens en andere gegevens die worden verzameld door de externe partij. U dient de privacyverklaringen van dergelijke externe partijen te raadplegen, lezen en begrijpen voordat u ervoor kiest om persoonlijke gegevens op een dergelijke website of dienst te verstrekken.

Onze diensten kunnen ook gebruikmaken van een externe ad-server om de advertenties te tonen die u op onze diensten kunt zien. Deze externe ad-servers kunnen gebruikmaken van cookies, webbakens, clear .gifs of soortgelijke technologie om dergelijke advertenties te kunnen tonen en om de effectiviteit van de advertenties te kunnen meten en onderzoeken. Op het gebruik van deze technologieën door deze externe ad-servers is hun eigen privacybeleid van toepassing en het valt dus niet onder ons privacybeleid.

Do Not Track-wetgeving van California


Voor zover relevant voor uw toegang tot of gebruik van onze diensten en toepassingen kunnen bepaalde websites en andere technologie hun gebruikers een tijd volgen om, bijvoorbeeld, gerichte advertenties te bieden. Met Do Not Track-mechanismen (DNT) kunnen gebruikers het volgen van hun online activiteiten op dergelijke websites en technologie beheren en indien gewenst voorkomen. Op het moment bieden verscheidene internetbrowsers een DNT-optie die signalen verstuurt naar websites die de browser bezoekt over de DNT-voorkeuren van de gebruiker. U kunt deze DNT-optie normaal gesproken vinden in uw browserinstellingen. Met name wanneer DNT invloed heeft op uw gebruik van onze diensten hebben we momenteel niet de capaciteiten om DNT-signalen en andere soortgelijke mechanismen van webbrowsers herkennen en erop te reageren. Daarnaast hebben andere partijen, wat DNT betreft, niet de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te verzamelen via advertentietechnologieën die worden gebruikt in advertenties die kunnen worden getoond in onze diensten.

Anti-spamwetgeving van Canada


Voor zover relevant voor uw toegang tot of gebruik van onze diensten zijn op commerciële elektronische berichten die worden gestuurd vanuit of waarop wordt toegegrepen vanuit Canada, inclusief e-mails en tekstberichten (CEMs) de anti-spamwetgeving en de bijbehorende regelgeving en voorschriften (CASL) van toepassing. CASL schrijft voor dat CEMs die aan Canadese ontvangers worden gestuurd met betrekking tot onze diensten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van toestemming en informatieverstrekking (over het algemeen verbiedt CASL het verzenden van CEMs aan Canadese ontvangers zonder de voorafgaande toestemming van de ontvanger). Toestemming kan ofwel impliciet zijn (tijdelijke toestemming) of expliciet (permanente toestemming, totdat deze wordt ingetrokken). Voorbeelden van impliciete toestemming om CEMs te ontvangen zijn: (i) u hebt een aankoop gedaan bij ons in de afgelopen twee jaar, (ii) u hebt software gedownload van onze diensten of (iii) u hebt ons uw visitekaartje gegeven bij een beurs. U geeft expliciete toestemming als u actief ervoor kiest om CEMs te ontvangen in reactie op een duidelijke uitnodiging hiertoe (bijvoorbeeld invullen van een formulier op een van onze websites waarbij het formulier duidelijk vermeldt dat u CEMs ontvangt van Boats Group). Indien van toepassing zal Boats Group u vragen om uw expliciete toestemming om CEMs te ontvangen en uw beslissing respecteren. U hebt echter te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, ongeacht of deze expliciet of impliciet is gegeven, door het betreffende hokje aan te vinken op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen of door ons E-mailuitschrijvingsformulier
in te vullen of door contact op te nemen met onze klantenservice via ecs@boats.com of contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Wij nemen veiligheid serieus


Wij maken gebruik van naar onze mening redelijke fysieke, elektronische en managementtechnische procedures om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt of die wij anderszins hebben verzameld via onze diensten, te beveiligen en te beschermen tegen onbevoegde toegang, correct te gebruiken en de gegevensveiligheid ervan te waarborgen. HOEWEL DERGELIJKE INSPANNINGEN ZIJN BEDOELD OM DE VERTROUWELIJKHEID TE WAARBORGEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WAAROVER WIJ BESCHIKKEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, KUNNEN WE DE ABSOLUTE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET GARANDEREN.

 • Wij werken eraan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen door Secure Sockets Layer-software (SSL) te gebruiken, die door u ingevoerde informatie codeert. Om bij te dragen aan de veiligheid van uw persoonlijke gegevens dient uw browser SSL te kunnen verwerken (bijvoorbeeld Internet
  Explorer).

 • Het is belangrijk voor u om onbevoegde toegang tot uw wachtwoord, uw computer en uw mobiele appara(a)t(en) te voorkomen. Let erop dat u na uw bezoek uitlogt als u gebruikmaakt van een gedeelde computer. Wijzig daarnaast uw wachtwoorden geregeld, maak daarbij gebruik van een combinatie van letters en cijfers en zorg ervoor dat u een veilige webbrowser hebt.


Hoe u toegang kunt krijgen tot gegevens of deze kunt corrigeren


U kunt informatie krijgen over de persoonlijke gegevens die u verstrekt of wij verzamelen over u via onze diensten, om dergelijke informatie te controleren op feitelijk onjuistheden erin en deze te corrigeren. Toegang tot persoonlijk herleidbare informatie die u verstrekt of wij verzamelen via onze diensten kan worden verstrekt na het moment van verzameling. Als u bijvoorbeeld een wachtwoordbeschermd account binnen onze diensten aanmaakt, kunt u terugkeren naar dat gedeelte van de diensten om de verstrekte persoonlijk herleidbare informatie te reviseren en/of corrigeren. De Data Protection Act 1998 (gegevensbeschermingswet) van het Verenigd Koninkrijk en Richtlijn 95/46/EG geven u het recht op toegang tot gegevens die over u worden bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in lijn met deze voorschriften. Voor elk verzoek tot toegang kan een vergoeding van £10 worden gevraagd om onze kosten te dekken voor het verstrekken van details over de gegevens die wij over u bewaren. U kunt een e-mail of brief naar het volgende e-mailadres of postadres sturen om te vragen om informatie over, verwijdering van of correcties van uw persoonlijke gegevens naar Boats Group, Intellectual Property Administrator, Cams Hall, Cams Hill, Fareham, Hampshire, PO16 8AB of IPadministrator@boatsgroup.com, onder voorbehoud van de betreffende verificatieprocedure. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen wij de volgens ons gepaste maatregelen om uw identiteit te kunnen verifiëren voordat we persoonlijke gegevens verstrekken, toegang verlenen, gebruik van uw persoonlijke gegevens opschorten of correcties doorvoeren.

Gebruiksvoorwaarden


Op toegang tot en gebruik van al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de betreffende dienst van toepassing.

Uitschrijfverzoeken


Om u uit te schrijven van e-mailcommunicatie van ons klikt u op de link 'unsubscribe' (uitschrijven) in een van onze marketinge-mails die u ontvangt of neemt u contact op met onze klantenservice via ecs@boats.com, voer uw e-mailadres in en selecteer de naam van de toepasselijke Boats Group-activiteit in de lijst op ons E-mailuitschrijvingsformulier of vink het relevante hokje aan op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen.

Speciale aanwijzing voor ouders


Onze diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet ontworpen voor kinderen onder 16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor toegang tot onze diensten door kinderen onder 16. (Onze diensten zijn bijvoorbeeld niet bedoeld om producten te verkopen aan kinderen onder 16.) Als je ouder bent dan 16 maar jonger dan 16 mag je alleen gebruikmaken van onze diensten als daar een ouder of voogd bij betrokken is. Als wij ontdekken dat een verzoek afkomstig is van een persoon jonger dan 16 zullen wij niet reageren op een dergelijk verzoek. In plaats daarvan zullen we redelijke pogingen doen om alle door het kind verstrekte informatie te verwijderen.

Disclaimer


Zoals beschreven in dit privacybeleid nemen wij de bescherming van uw privacy serieus. Maar: NIETS IN DIT PRIVACYBELEID IS BEDOELD OM EEN RECHT OF HANDELING TE CREËREN OF TOE TE STAAN DIE IN STRIJD IS MET DE DATA PROTECTION ACT 1998 (GEGEVENSBESCHERMINGSWET) VAN HET VERENIGD KONINKRIJK OF RICHTLIJN 95/46/EG.

Contact


Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid voor onze diensten en de uitvoering daarvan, kunt u contact opnemen met de Boats Group Intellectual Property Administrator, Cams Hall, Cams Hill, Fareham, Hampshire, PO16 8AB of IPadministrator@boatsgroup.com voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

Updates en geldigheidsdatum
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd om welke reden dan ook te wijzigen. We sturen u er tijdig bericht van dat er wijzigingen worden gedaan, ongeacht de omvang en het belang van de wijzigingen. We raden u echter aan om regelmatig dit beleid nogmaals te bekijken zodat u altijd weet welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en aan wie we ze openbaren. De voortzetting van uw gebruik van onze diensten nadat dergelijke wijzigingen zijn medegedeeld, wordt beschouwd als uw instemming met en aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

BELEID VOOR HET LAATST BIJGEWERKT DECEMBER JULI 2016